logo proiect

antet

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

facebook

dialog public

 1. Evaluarea impactului politicilor în domeniul educației timpurii în România, prin realizarea unui studiu de impact la nivel național și european;2. Consolidarea dialogului social prin dezvoltarea unui mecanism de consultare publică a actorilor cheie din domeniul educației (parteneri sociali, autorități publice, instituții de învățământ, ONG-uri).3. Întărirea capacității Asociației CEDO de a formula și promova propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern în domeniul înființării, organizării și funcționării creșelor, prin instruirea a 30 de persoane;4. Elaborarea unei propuneri de politică publică alternativă în domeniul educației timpurii;5. Sensibilizarea autorităților publice și responsabilizarea partenerilor sociali și ONG-urilor în vederea implicarii în susținerea și promovarea inițiativelor de reformă a administrației publice și acceptarea politicii publice alternative formulate in proiect