logo proiect

antet

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

facebook

Titlul proiectului

Dialog Social Eficient pentru Politici Publice Alternative in Educatia Timpurie (Cod: 111141)

Perioada de implementare

Septembrie 2018 – Decembrie 2019 (16 luni)

Bugetul proiectului

997.904,02 lei

Aria de implementare

Toate regiunile de dezvoltare ale României.

Program

Programul Operaţional Capacitate Administrativă

Componenta: CP2/2017 - Creşterea capacităţii ONG-urilor şi a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative

Axa prioritară: Administraţie publică şi sistem judiciar eficiente