logo proiect

antet

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

facebook

Politica publică alternativă din cadrul proiectului Dialog Social Eficient pentru Politici Publice Alternative în Educația Timpurie a fost elaborată în urma sesiunilor de consultare publică de la nivel regional, a întâlnirilor de lucru cu experți din domeniile educație, social, sănătate și în urma cercetării privind contextul actual al inițiativelor din educația timpurie. Astfel, politica publică alternativă propune introducerea activităților educaționale pentru copiii cu vârste de 0-3 ani și adăugarea în COR a profesiei Profesor Educație Timpurie.

Obiectivele, beneficiarii, planul de acțiuni și variantele de soluționare prin politica publică alternativă elaborată în cadrul proiectului Dialog Social Eficient pentru Politici Publice Alternative în Educația Timpurie pot fi descărcate de download pdf 3660827 1280aici.