logo proiect

antet

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

facebook

Echipa Asociației Centrul pentru Educație și Drepturile Omului este formată din educatori, profesori, mediatori locali, facilitatori comunitari, studenți voluntari, experți în implementarea tehnică și financiară a proiectelor și experți din educație și social de la nivel internațional. Prin intermediul a două sesiuni de instruire – o sesiune susținută de echipa partenerului Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia și o sesiune susținută de  profesori universitari din Danemarca de la VIA University -  fiecare membru din echipă, indiferent de experiența de lucru sau de studii, a înțeles rolul politicilor publice, factorii implicați în procesul de elaborare și etapele formulării și adoptării unei politici publice.