logo proiect

antet

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

facebook

Raport complet de analiza privind impactul politicilor publice in domeniul educatiei timpurii si aplicarea acestora in Romania.

 • minim 160 chestionare aplicate la nivel national,
 • minim 16 interviuri semistructurat cu specialisti in domeniul educatiei timpurii,
 • minim 5 studii de caz - bune practici europene privind aplicarea politicilor publice in domeniul educatiei timpurii

Mecanism eficient de consultare publica si a unui instrument online de consultare publica

 • 8 sesiuni de consultare pentru dezvoltarea instrumentului online si a mecanismului de consultare publica; cu aproximativ 20 participanti;
 • 160 de participanti la sesiunile de consultare, din care 32 reprezentanti ai autoritatilor si institutiilor publice si 24 reprezentanti ai partenerilor sociali;

30 de beneficiari din grupul tinta - personal din cadrul Asociatiei CEDO instruiţi în domeniul politicilor publice

 • 1 Program de formare in domeniul politicilor publice – 24 h de formare (4 zile de curs);
 • 2 sesiuni de formare organizate cu cate 15 participanti;
 • 30 de participanti la formare - personal din cadrul Asociatiei CEDO;
 • 1 Programul intensiv de instruire asigurat de experti internationali – 18 h de pregatire intensiva (3 zile de instruire);
 • 30 participanti la programul intensiv de instruire - personal din cadrul Asociatiei CEDO;

Politica publica alternativa in domeniul infiintarii, organizarii si functionarii creselor in Romania formulata si inaintata spre acceptare Ministerului de resort si Secretariatului General al Guvernului;

 • 1 procedura de susţinere şi promovare a iniţiativelor de reformă, in domeniul infiintarii, organizarii si functionarii creselor in Romania, a administraţiei publice şi de interacţiune cu autorităţile şi instituţiile administraţiei publice;
 • 1 ONG care si-au imbunatatit capacitatea de a formula şi promova propunerea de politica publica alternativa la politicile publice iniţiate de Guvern;
 • 3 grupuri de lucru pentru consultarea actorilor locali in formularea propunerii de politica publica alternativa la politicile publice iniţiate de Guvern, in domeniul infiintarii, organizarii si functionarii creselor in Romania;
 • minim 45 de participanti la grupuri de lucru, cate 15 persoane pe eveniment;

 

Campanie integrata de comunicare in vederea sensibilizarii autoritatilor publice si responsabilizarii partenerilor sociali si ONG-urilor si implicarea acestora in formularea, sustinerea si promovarea iniţiativelor de reformă a administraţiei publice in domeniul educatiei timpurii a copiilor din cresele din Romania;

 • 1 prezentare a proiectului in format Power Point (si PDF);
 • 20 afise A3 cu informaţii despre proiect;
 • 200 Seturi Materiale promotionale (mape, brosuri, block notes, pixuri personalizate;
 • 2 roll-up-uri pentru salile de curs;
 • 2 comunicate de presa la inceput si final de proiect;
 • 2 anunturi publicate online la inceperea fiecarei sesiunilor de instruire;
 • 8 articole/anunturi de presa distribuite la nivel national, in presa regionala;
 • 1 conferinta de diseminare la finalizarea proiectului, cu minim 40 de participanti;
 • 8 seminarii regionale pentru promovarea politicii publice alternativa formulata in proiect,
 • minim 160 participanti la seminarii in total, cate 20 de participanti pe eveniment;